СУЧАСНИЙ ЕТАП ЗАПОЗИЧАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ

  Наталія Попова (Харків, Україна)  |    Скачать статью

Сучасна українська мова, як і будь-яка інша мова, з одного боку, відбиває зміни в реальному світі, що відбуваються в соціумі мовців, а з іншого – є свідченням взаємодії зі світовими мовами, зокрема, англійською. Так, останніми десятиріччями, які забарвлені глобалізацією світу, носієм якої виступає англійська мова, відбулися і тривають об’єктивні зміни в лексичному складі сучасної української мови, пов’язані з новітніми англомовними запозиченнями (новими лексемами або новими значеннями) та їх засвоєнням. Постійно збільшується питома вага іншомовних елементів в активній лексиці.