АУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

  Діана Сікора (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Діяльність аудиторів та аудиторських фірм є важливою складовою ринкових перетворень в економіці, які сьогодні здійснюються в Україні. Вона включає в себе організаційне, методичне забезпечення аудиту та його практичне використання. Головною метою аудиту є гарантування перед суспільством достовірної фінансової інформації, на підставі якої приймаються управлінські рішення. Саме внутрішній аудит здатний вчасно акцентувати увагу власника і керівництва на проблемах в системі менеджменту і на ризиках, з якими може зіткнутися підприємство в майбутньому, а також допомогти в пошуку шляхів уникнення небажаних наслідків.