ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

  Юлія Сілявіна (Запоріжжя, Україна) |    Скачать статью

Позитивною тенденцією розвитку освіти в сучасній Україні є зростання уваги фахівців і громадськості до проблем навчання та відновлення здоров’я дітей з особливими освітніми потребами. Виконання положень Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права інвалідів, Стандартних правил ООН щодо зрівняння можливостей інвалідів, Декларації прав дитини, Декларації Саламанки вимагає подальшого вдосконалення як спеціальної, так і інклюзивної освіти, забезпечення всіх необхідних умов для реалізації індивідуальної траєкторії навчання та виховання кожної дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей і потреб. Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти України до 2021 року, пріоритетним завданням є удосконалення мережі спеціальних навчальних закладів, створення нових моделей та форм організації освіти для осіб з особливими освітніми потребами.