ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА – ВАГОМА ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

  Ірина Бурлакова (Київ, Україна) |    Скачать статью

Трансформації, що відбуваються із навколишнім середовищем і здоров’ям населення пов’язані із специфікою інформації, що поступає із зовнішнього середовища, її усвідомленням і опрацюванням, прийняттям рішень. Відтак, актуальними є психологічні аспекти, що сприяють змінюванням системи поглядів індивідів на співвідношення процесів фізичної активності (фізична культура, спорт, фізична праця) і духовно-моральних і нормативних переконань (шанобливе ставлення до загальнолюдських цінностей – любові, краси, здоров’я, добра), використовуючи комплексне оцінювання їх впливу на особистість: біологічного (здоров’я), морального (ціннісні орієнтування, ставлення до норм), психолого-педагогічного (визначення пріоритетів, перебудова програм виховання і освіти). Варто зазначити, що стратегія лікування хвороб, яка зараз є домінуючою, повинна поступитися стратегії збереження і розвитку здоров’я, здоров’язберігаючого середовища, де важлива роль належить власне фізичній культурі як складовій культури загальної і професійної.