TENGSIZLIKLARNI ISBOTLASHDA URINMA TENGLAMASIDAN FOYDALANISH

  Zarif Ibragimov (Samarkand, Uzbekistan) |    Скачать статью

Differensial hisobni yaxshi o'zlashtirgan talabalar tengsizliklarni isbotlashda bir qator qulayliklarga ega bo'ladilar. Biz quyida urinma tenglamasini topish masalani yechishning muhim nuqtalaridan biri ekanligini tasdiqlaydigan bir nechta muammolarni hal qilamiz.