АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Світлана Воронова (Одеса, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі післядипломна педагогічна освіта надає кожному керівнику загальноосвітнього навчального закладу багато можливостей для удосконалення та поглиблення рівня своєї професійної підготовки із застосуванням нових інформаційних та інтерактивних технологій. Саме впровадження форм і методів активного навчання вважається одним із найперспективніших шляхів удосконалення процесу підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ, оскільки вони: активізують мислення; забезпечують самостійне творче вироблення рішень; впроваджують діалогізацію, проблематизацію, персоналізацію, індивідуалізацію й диференціацію навчальної взаємодії. Крім того, активні методи навчання забезпечують системний розвиток професійної компетентності фахівців, відповідають принципам та закономірностям освіти дорослих.