ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  Світлана Боярчук (Луцьк, Україна) |    Скачать статью

Головним чинником, із яким слід рахуватися у формуванні особистості XXI століття, є феномен глобалізації, тобто процес поширення по всій планеті єдиних, спільних для всього людства не тільки технологій, але й ідей, ціннісних орієнтацій. Феномен глобалізації вимагає виховання багатогранної особистості із почуттям відповідальності, толерантності, відкритості іншим культурам. І ось «ядро» такої особистості, безперечно, повинні складати абсолютні, вічні цінності: любов, правда, чесність, доброта, справедливість, гідність, сумління, милосердя, великодушність, нетерпимість до зла, благородство, тобто загальнолюдські моральні цінності. Саме носієм цих морально-етичних норм повинен бути майбутній вихователь, сучасний педагог. Визнання педагога-професіонала як дієвого носія морально-етичних норм суспільства знайшло відображення у нормативних документах (закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про дошкільну освіту", "Про захист суспільної моралі").