СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Інна Стародуб (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

Проект у процесі навчання іноземної мови може використовуватися як одна із форм позааудиторної роботи (конкурси, вікторини, участь у заходах, пов’язаних із життям класу, групи, навчального закладу, міста, підготовка творчих вечорів, концертів, виставок, звітних концертів іноземною мовою); служити альтернативним способом організації навчального курсу, що потребує повної перебудови навчального процесу, розробки спеціального курсу, спеціальної підготовки вчителів; може бути інтегрованим в традиційну систему навчання іноземної мови. В таких випадках учням пропонують виконання творчих або дослідницьких проектів по найбільш об’ємних темам культурологічного характеру в рамках навчального курсу. Таким чином реалізується самостійна дослідницька робота виконавців. Такі проекти в рамках традиційної системи навчання можуть виконуватися не частіше ніж один, два рази на семестр.