БІЛІМГЕРЛЕРДІ КУРСТЫҚ ІЗДЕНУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖАЗДЫРУ ТАЛАПТАРЫ

  Жуматай Таубалдиева (Талдықорған қаласы, Қазақстан)  |    Скачать статью

Кез-келген ғылыми зерттеудің мақсаты белгілі бір проблеманы шешу. Мақсат зерттеудің бірқатар нақты міндеттерінен тұрады. Зерттеу міндеттерін зерттеуші проблеманы теориялық тұрғыдан талдаудың және мектеп практикасында оның шешілу жәйін бағалаудың негізінде қойылады. Нақтылы бар жағдайды талдамай тұрып “қандай болуы керек” екендігі жобалауға, яғни нақтылы зерттеу міндеттерін қоюға көшуге болмайды. Өкінішке орай, бұл кемшілік педагогикалық зерттеулерде кездесіп қалады. Сондықтан зерттеу міндеттеріннақты қоя алмау қателіктерге жол береді.