ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК КРОК ДО НОВОЇ ОСВІТИ

  Юлія Романенко (Донецьк, Україна)  |    Скачать статью

Цілісну систему навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність. Вони пронизують увесь навчальний процес. Є судження, що усі недоліки фронтальної та індивідуальної діяльності вдало компенсує робота в співробітництві. Головна ідея навчання у співпраці – вчимося разом, а не просто щось виконуємо разом [1]. Ми розглядаємо навчання у співробітництві як метод навчання [4], який передбачає сукупність деяких прийомів, об’єднаних загальною логікою пізнавальної і організаційної діяльності учнів, яка дозволяє реалізовувати покладені в основу цього методу принципи. Основні з цих принципів – одне завдання на групу, одна нагорода на групу, розподілення обов’язків у групі, індивідуальний підхід і рівні можливості.Також, навчання за методом співробітництва базується на принципах гуманістичного напряму у педагогіці та психології. Мова йде про виховання загальновизнаних цінностей, а саме: відкритість, чесність, альтруїзм, співчуття, взаємодопомога.