ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНИХ ПОНЯТЬ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА ЗАНЯТТЯХ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Ілля Лукащук (Рівне, Україна)  |    Скачать статью

Початок третього тисячоліття характеризується інтенсивним розвитком науки, техніки, масовими міграційними процесами населення та викликами перед медичною теорією і практикою зокрема у вигляді загроз виникнення досі невідомих хвороб та їх поширення. Ці процеси у великій мірі відображаються на розвитку мови, сприяють насиченню її новими термінами, поняттями збагачуючи її словесний запас. Ці та низка інших факторів ставлять перед медичними навчальними закладами завдання підготовки компетентних, всебічно розвинених фахівців готових до ефективного мовленнєвого спілкування, котрі розуміють мовлення інших та здатні до власної мовленнєвої творчості.