ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

  Марія Кадлуб (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Успіх професійної діяльності майбутніх фахівців значно мірою залежить від ступеня сформованості у них професійних умінь ефективно здійснювати перекладацький аналіз, тому що це не тільки значно спрощує процес, але й значно підвищує його якість. Однак на сьогоднішній день перекладацький аналіз як засіб формування професійної компетентності майбутнього перекладача ще не був предметом окремого дослідження, чим і зумовлена актуальність теми нашого дослідження.