РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РОЗВИТКУ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

  Алла Давидюк (Київ, Україна)  |    Скачать статью

В даний час розвиваються відносини України з різними державами, створюються необхідні умови для міжнародного співробітництва, взаємообміну та діалогу культур. В даному випадку вивчення іноземної мови виступає на одну з чільних позицій сучасного суспільства. Слід зазначити, що процес глобалізації освітнього середовища вимагає впровадження нового науково-методичного забезпечення, нового змісту і методології професійної підготовки фахівців, у тому числі їх професійного іншомовної освіти. Також, зміни в науково-методичному забезпеченні професійної підготовки служать передумовою для розвитку інформаційного суспільства, науково-технічних перетворень, оскільки сформовані ринкові відносини як усередині держави, так і за її межами, вимагають від кожної людини відповідного рівня професійних та ділових якостей, здатності орієнтуватися в складних ситуаціях, реагувати на вимоги ринку швидко і безпомилково. Це, в свою чергу, дає великий потенціал, а також стимул для формування у студентів ключових компетенцій. Мета формування даних компетенцій - допомогти людині адаптуватися в соціальному світі.