ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

  Христина Гошовська (Івано-Франківськ, Україна)  |    Скачать статью

Постановка проблеми: Успіх професійної діяльності майбутніх перекладачів значною мірою залежить від ступеня сформованості у них критичного мислення. Це положення набуває особливої актуальності в умовах інформаційної війни, оскільки сформованість уміння критично мислити не тільки допомагає перекладачеві аналізувати інформацію, а й значно підвищує якість творення перекладу. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблеми формування критичного мислення знаходяться у центрі уваги ряду вітчизняних і закордонних науковців: Г. Ліндснай, К. Халл, Р. Томпсон [1], І. Мороченкова [2], О. Пометун [3], П. Фачоне [4], Д. Халперн [5] та ін.