УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ТОР-ГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

  Сергій Ярошенко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Успішна діяльність банку значною мірою залежить від обраної конце-пції управління ризиками. Мета процесу управління банківськими ризиками полягає в їх обмеженні або мінімізації, оскільки повністю уникнути ризиків неможливо. Проблема організації управління та оцінки ризиків існує у кож-ному банку, тому для вдалого здійснення торгового фінансування вкрай ва-жливим є розуміння природи ризиків, які пов’язані з цими операціями, для ефективного управління ними.