ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ С СИСТЕМІ ЕМПІРИКА, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

  Тетяна Герасименко (Ржищів, Україна)  |    Скачать статью

Постановка проблеми. Входження української держави в кінці ХХ століття в абсолютно протилежний постіндустріальному шляху розвитку економічний простір, обумовило кардинальні зміни в економіці,які продовжуються завдяки сучасним дослідженням теоретичних проблем підприємництва і еволюції соціально-економічних систем. ХХІ століття ставить особливі завдання в області економічних знань до них відносяться: вивчення засад економічного життя суспільства;розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики зв’язку її структурних елементів; з’ясуванню механізму дії економічних та суспільних законів і механізму використання їх людьми в процесі господарської діяльності; визначенні принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямків їх еволюції, ролі економічних та суспільних дисциплін в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему, як запоруку розвитку синтезованого суспільства.