ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

  Оксана Чеберяко, Євгенія Рева (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Державний бюджет-це надзвичайно складне соціально-економічне явище, є головною ланкою фінансової системи держави, найважливішим засобом, з допомогою якого держава здійснює розподіл і перерозподіл (ВВП). З нього фінансуються заходи загальнодержавного значення в галузі господарського, культурного будівництва, оборони держави, утримання органів державної влади і управління та інші відповідно до функціональної класифікації видатків. Для реалізації своїх функцій держава шукає фінансові ресурси, тобто таким чином формує свої доходи. А основним джерелом доходів держави є ВВП або національне багатство, частину якого вона і використовує. Крім того, державний бюджет є найдієвішим інструментом управління економікою. Разом з тим, в Україні фактично постійною є бюджетна криза. І її подолання, очевидно, варто почати з вирішення проблеми формування державного бюджету.