ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТНК В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

  Єлизавета Пустовських (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

За останні роки розрив у рівні доходів між країнами та окремими групами населення не зменшився, а, навпаки, суттєво зріс. Як наслідок, посилилась економічна нерівність, а розрив між доходами бідних і багатих верств постійно зростає, країни, які мають трансформаційну економіку та країни, що розвиваються «програють» країнам з розвиненою економічною системою у грі під назвою «глобалізація». Глобалізація являє собою функціонування економік окремих країн у рамках єдиної економічної системи. Це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації, основним наслідком якого є світовий поділ праці, міграція капіталу в масштабах всієї планети, яка представлена людськими та виробничими ресурсами. Даний процес тягне за собою стандартизацію законодавства, економічних і технологічних процесів, а також сприяє зближенню і злиттю культур різних країн, поширенню їх звичаїв та традицій. Цей процес є об'єктивним та незворотнім і носить системний характер, тобто охоплює всі сфери людського життя [3, c. 67]. Його неможливо зупинити, оскільки завдяки процесу глобалізації велика кількість людей покращують свій матеріальний статус, багато компаній виходять на міжнародний ринок, основним завданням яких є закріплення за собою позицій лідерів торгівлі та розвиток свого бізнесу, розширення сфери впливу.