СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

  Юлія Лелюк (Київ, Україна |    Скачать статью

Постановка проблеми. На сучасному етапі економічних відносин кадрове забезпечення закладів культури сільської місцевості набуває особливого значення. На сьогодні існує гостра проблема забезпечення закладів культури кваліфікованими кадрами. Формування кадрового забезпечення нерозривно пов’язане з соціально-економічним станом сільського населення. Нагальною потребою сучасного періоду економіки повинно стати застосування заходів для подолання негативних явищ демографічної кризи, а саме: скорочення чисельності населення, катастрофічного зниження народжуваності та високого рівня смертності, від’ємного сальдо міграції, причиною якої є безробіття, низький рівень доходів та відсутність належних умов для розвитку культури. Все це стримує розвиток закладів культури, які залишаються основними осередком культурного відпочинку та мистецького аматорства у сільській місцевості. Саме комплексний аналіз та врегулювання сучасних соціально-економічних проблем сприятиме розвитку кадрового забезпечення.