ЕНДОГЕННІСТЬ ГРОШОВОЇ МАСИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ НЕСТІЙКІСТЬ РИНКУ: ПОСТКЕЙНСІАНСЬКИЙ ПІДХІД

  Юлія Калітінська (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Монетарні посткейнсіанці – майже єдина школа макроекономіки, яка вважає, що маса грошей визначається не зовнішніми (екзогенними) по відношенню до приватного сектора чинниками, наприклад, Центральним банком, а формується ендогенно – створюється всередині економіки за рахунок взаємодії економічних суб’єктів приватного сектору, перш за все корпорацій і комерційних банків. Ендогенність грошової маси відіграє велику роль, не лише тому, що знижує ефективність грошової політики, але й тому, що збільшує можливість боргового фінансування промисловим сектором своїх інвестицій. Це позначається на збільшенні амплітуди коливань ділової активності.