АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  Зоряна Бурик (Львів, Україна) |    Скачать статью

У кінці ХХ століття спостерігалася низка криз (демографічний «вибух», сучасний науково-технічний потенціал, біосферна криза та ін..), які спричинили перехід більшості держав на модель сталого розвитку. Під сталим розвитком країни розуміють одночасне забезпечення задоволення різноманітних потреб населення, які постійно зростають, розумне і безпечне для довкілля господарювання та оптимальне використання природних ресурсів, підтримка сприятливих природних та екологічних умов для здоров’я та життя людини.