ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ В СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

  Максим Бойко (Київ, Україна)  |    Скачать статью

В даний час особливої актуальності набула проблема адекватного оцінювання кредитного ризику банку. Пріоритетним напрямком в системі оцінки кредитного ризику, є оцінювання якості кредитного портфеля банку. Необхідність проведення банками оцінювання якості кредитного портфеля обумовлена зміщенням акцентів у бік якісного аналізу видаваних кредитів. Крім того, оцінка кредитного портфеля є важливою в роботі як самого банку, так і потенційних покупців, оскільки при погіршенні ситуації в банку вміння продати проблемну частину портфеля за адекватною ціною є вагомим фактором. Існуючі вимоги українського законодавства, рекомендації та інструкції Національного банку України в якійсь мірі наближаються до міжнародних підходів до оцінки кредитного портфеля.