АНГЛО-АМЕРАКАНІЗМИ У РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

  Наталія Хмілярчук (Львів, Україна) |    Скачать статью

На зміни, які проходять у суспільстві, найбільш чутливо реагує мова, точніше лексичні одиниці. Будь-яке запозичення лексичних одиниць завжди пов’язано з поширенням відповідних предметів або технологій, позначених цим словом. На думку видатного французького лінгвіста А.Мейє, майже всі народи Європи міняли свою мову один раз або кілька разів і, доповнюючи це можна стверджувати, що практично не існує розвиненої мови, яка б не відчула на собі вплив інших мов і не мала у своєму словниковому запасі запозиченої лексики. Запозичення можна вважати як збагачення мови.