ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  Валентина Мелаш, Крістіна Ковальчук, Людмила Приступа (Мелітополь, Україна) |    Скачать статью

У всі часи одним із найголовніших завдань держави, суспільства було і залишається виховання молодого покоління. На думку видатного чеського педагога Я.А. Коменського, людина – це частина природи і вона повинна розвиватися за законами природи. Видатний швейцарський педагог І.Г. Песталоцці вважав, що єдиний, справжній фундамент людського пізнання – сприймання природи. Увесь запас знань, яких набуває людина за допомогою відчуттів, є результатом ціннісного ставлення до природи. Екологічна освіта та виховання є складовою частиною всебічного і гармонійного розвитку особистості. Нині важливо домогтися, щоб почуття особистої відповідальності за все живе на Землі, турбота про збереження і помірне використання природних ресурсів стали рисою характеру кожної людини. Ціннісно-бережливе ставлення до природи повинно формуватися з дитинства, у сім’ї, школі, і можливе воно лише за умови формування екологічної культури і накопичення відповідних знань [1, с.120]. Необхідність формування екологічно доцільної поведінки школярів визначено завданнями Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепції екологічної освіти України.