CӨЗ ҚҰРАМЫНЫҢ ҰЛҒАЮЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҚҰБЫЛЫСТАР

  Зауре Жанғабылова (Жезказган, Казахстан) |    Скачать статью

Тіл білімінде протеза, эпентеза, эпитеза сияқты терминдер артық дыбыс туралы ұғымды аңғартады. Протезаға л, р, дыбыстарынан басталатын сөздердің алдында ы, і дыбысының қойылып айтылуы жатқызылады. Мысалы: лақ-ылақ, лай-ылай, рас-ырас, разы-ыразы т.б. Сондай-ақ, басқа тілден енген сөздерде де осындай артық дыбыс қойып айтулар кездеседі. Мысалы: стол-үстел, шкаф-ышкаф, русь-орыс т.б. Әрине, соңғы мысалдарға протезалардың қойылып айтылуы қазақ (түркі) тілінде сөз (буын) басында қос дауыссыздың қатар келмеуіне байланысты түсіндіріледі.