ЗАЛЕЖНІСТЬ БАГАТСТВА МОВЛЕННЯ ВІД КОЕФІЦІЄНТА ІНТЕЛЕКТУ

  Олексій Дядічев (Харків, Україна) |    Скачать статью

Існує безліч складних психічних захворювань та захворювань центральної нервової системи, які тією чи іншою мірою можуть впливати на розумові здібності людини. Щодо важкості захворювання існує чотири типи класифікації хворих: легка, помірна, важка та глибока форма. Кожній формі відповідає певний рівень коефіцієнта інтелекту. Ураховуючи той факт, що середньостатистична людина має розумові здібності в 100 балів за тестом Айзенка, люди з вищевказаними типами хвороби мають IQ69-50, 49-35, 34-20 та менше двадцяти відповідно. Розглянемо кожний із цих типів окремо.