ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ СИТУАТИВНИХ ВПРАВ

  Анна Гребенкіна (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Актуальність проблеми зумовлюється тим, що найважливішим засобом, головним професійним «інструментом» діяльності вчителя є слово, його мовлення, через яке відбувається професійна адаптація кожного спеціаліста. Майбутній педагог – людина, яка відповідатиме не лише за якісне виконання роботи, а й за духовний мікроклімат колективу, в основі якого – спілкування за допомогою слова. В умoвaх peфopмувaння сучасної освіти особливої актуальності набуває процес формування культури мовленнєвого спілкування майбутнього вчителя початкової школи. Якості, що охоплює це поняття, за умови їх сформованості, є певними індикаторами готовності випускника до здійснення успішної професійної діяльності.