ОСОБЛИВОСТІ РЕДАКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ (НА ПРИКЛАДІ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛУ «ДЖЕРЕЛО»)

  Катерина Борисенко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Актуальність дослідження полягає в тому, що через швидкий розвиток науки й техніки, зростає значення інформаційних ресурсів. Серед них велику роль відіграють реферати, які набирають популярності серед реципієнтів наукової інформації, оскільки допомагають зорієнтуватися в потоці літератури, одержати нові відомості про дослідження з певних галузей знання, є доступними та зручними в користуванні. Перші реферативні тексти були створені вже досить давно, проте правильне їх оформлення згідно з нормами і стандартами, особливості редакторської підготовки рефератів є значною проблемою, яка потребує подальшого аналізу.