4-SINF O’QISH DARSLARIDA KO’P MA’NOLI SO’ZLAR USTIDA ISHLASHDA AQLIY XUJUM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

  Mehribon Rahimova (Namangan, Uzbekistan) |    Скачать статью

Ta’lim tizimini islox qilish jarayonida asosiy e’tibor o’quvchilarni bilimlarni ongli egallashlari va ana shu bilimlarini amaliy faoliyatga tatbiq eta olishlariga qaratilmoqda. Shu sababli ta’lim sifatini oshiruvchi omillar ko’rib chiqilib samarali metodlarni ishlab chiqish, ilg’or tajribalarni o’rganish va pedagogik amaliyotga tatbiq qilish jadallik bilan o’sib bormoqda. Bugungi kun ta’limi quyidagilar asosida talab etilmoqda: