ПОХИБКИ КАНАЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ

  Василь Калінчик, Лариса Несен, Тимофій Боровик (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Вступ. Структура вимірювальних каналів (ВК) та обліку електрое-нергії визначається типами використаних засобів вимірювальної техніки та схемою їх з’єднання, зокрема типами встановлених в точках обліку лічильників електроенергії. До структури ВК відносяться канали, що мають в своєму складі лічильники з імпульсними або із інтерфейсними виходами. Метою роботи є формування метрологічних характеристик вимірю-вальних каналів обліку електроенергії.