СТВОРЕННЯ ДОДАТКУ ДЛЯ ОС ANDROID НА ПРИКЛАДІ ЛОКАЛЬНОЇ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ

  Ганна Алєксєєва (Бердянськ, Україна)  |    Скачать статью

Світові процеси глобалізації, їх вплив на загальні тенденції розвитку національної економіки України, інтеграція української науки та освіти у світовий та європейській науково-освітній простір ще більш загострили закономірність, яка проявлялася і в попередні десятиліття: ступінь розвитку економіки і суспільства в цілому є напряму пов’язаним зі становищем науки і науково-технічної діяльності в країні. Джерелом зростання інтелектуального потенціалу у світі дедалі більше стають інновації у широкому сенсі – як оптимізація освітніх процесів, так і безпосередня інтеграція у діяльність вищих освітніх закладів новітніх інформаційних технологій, тому що посилення конкуренції на ринку надання освітніх послуг вимагають інноваційного розвитку освіти, кардинальних змін, спрямованих на підвищення її якості і конкурентоспроможності. Тому необхідно активізувати пошук продуктивних та перспективних форм, методів та засобів навчання, які в змозі забезпечити радикальне підвищення ефективності освітнього процесу на усіх рівнях освіти.