ЗМЕНШЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ЛЮФТУ СТАНКІВ З ЧПУ ВИКОРИСТАННЯМ ДВОНАПРЯМЛЕНОЇ СХЕМИ МЕХАНІЗМУ

  Артем Волошин, Тарас Комісарук (Київ, Україна) |    Скачать статью

Вступ. Розширення області застосування ЧПУ відбувається одночасно з розвитком і вдосконаленням пристроїв ЧПУ і самих верстатів. Реалізація підвищених вимог до точності верстатів з ЧПУ привели до створення конструкцій, в яких податливість елементів і вузлів механічної частини в середньому на 40-50% менше ніж піддатливість аналогічних вузлів універсального металорізального обладнання. Лінійна піддатливість різних передач, застосовуваних у верстатах з ЧПУ, має порядок 10-9 м/Н [1]. Зменшення зазорів у передачах верстатів з ЧПУ досягається застосуванням прецизійних кінематичних пар. Величина люфту в таких передачах має порядок 10-5 м. Як датчики координат застосовуються перетворювачі лінійних і кутових переміщень з високою роздільною здатністю, які встановлюють на кінцевій кінематичній ланці. Величина мінімальної дискрети перетворювача лінійних переміщень становить 10-7 м [2].