MEVA DARAXTLARIGA SHAKL BERISH VA QIRQISH

  Хамдам Турсунбоев, Бахытлы Қалилаева, Шохида Аметова (Нукус, Каракалпакстан) |    Скачать статью

Shakl berish va butashning ahamiyati. Mevali daraxtlarni butash-xirurgik operatsiya bo’lib, bunda daraxtning hosildorligi hamda mevalarning sifati bilan bog’liq bo’lgan quyosh radiatsiyasidan ratsional foydalanishni daraxtlarning o’sishi, assimilyatsiya apparatining kattaligini, shoh-shabbada uning joylanishini tartibga solishga imkon beradi.