БЎРИГУЛ –VINCA L ТУРКУМИГА ОИД ЎСИМЛИК ТУРЛАРИНИ ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИ ТОШКЕНТ ШАРОИТИДА ЎСТИРИШ

  Абдугаффор Жабборов, Мавлюда Юлчиева, Эльвира Латыпова (Ташкен, Узбекистан) |    Скачать статью

Илмий ишнинг долзарблиги: Хозирги кунга келиб фармацевтика саноати учун доривор ўсимликларга бўлган талабнинг ортиб бориши, ўсимликларни фақат очиқ майдонда эмас, балки химояланган тупроқда ҳам ўстириш зарурлигини тақозо этмоқда. Шу билан биргаликда фақат Ўзбекистонда тарқалган ўсимликлардан ташқари бошқа регионларда ўсувчи ўсимликларни ўстириб,улардан фойдаланиш долзарб масалалардан хисобланади.