ODAM ORGANIZMINING O`SISHI VA RIVOJLANISHIDA TEMIR ELEMENTINING AHAMIYATI

  Muzaffara Normurodova (SamCHTI O`zbekiston), Shahnoza Bozorova (SamDU O`zbekiston) |    Скачать статью

Bugungi kunga kelib butin insoniyat oldida odam organizmida yuzaga kelayotgan turli kasalliklarga qarshi kurash va ularni oldini olish masalasi eng dolzarb masalalardan bo`lib turibdi. Barcha davlatlar inson salomatligi yo`lida ko`plab izlanishlar, ilmiy-taqiqot ishlarini olib borishmoqdalar. Bu ishlarning samarasi sifatida endilikda dunyo bo`yicha bevaqt o`lim ko`rsatkichlarining kamayayotganligini ko`rishimiz mumkin.