МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ КРАСНОМОВСТВІ

  Людмила Чік (Чернівці, Україна) |    Скачать статью

У сучасному суспільно-політичному красномовстві виявляється потужний інструментарій прийомів і засобів мовленнєвого впливу. Мовленнєвий вплив у широкому розумінні ототожнюється з будь-яким мовленнєвим спілкуванням, яке описане з позицій одного з комунікантів, коли він розглядає себе як суб’єкт впливу, а свого співрозмовника – як об’єкт впливу [3, c. 5]. Аналізуючи процес спілкування з когнітивного боку, Р. Блакар розуміє процес мовленнєвого впливу як здійснення влади, тобто навіть нейтральне використання мови передбачає вплив на світосприйняття та спосіб його структурування [1, c. 91]. Таким чином, кожен акт комунікації передбачає вплив на співрозмовника, його рішень та дій.