ЕСКУРСІЯ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Олена Лебідь (Суми, Україна) |    Скачать статью

Література відрізняється від інших предметів, адже вона не є наукою, певною сукупністю формул, алгоритмів, схем. Вона є мистецтвом, а мета мистецтва – вплинути передусім на почуття. Тому головна риса викладача літератури – здатність до творчості у виборі методів та прийомів навчання з метою зацікавити студентів. Б.Степанишин радить кожний урок вивчення біографії розпочинати по-іншому, з вигадкою, інтригуючи, викликаючи інтерес до постаті, про яку йтиметься [8, 182]. Неповторна розповідь про неповторну особистість - таким має бути методичний принцип викладання біографії. Одним з таких цікавих, небуденних для наших студентів методів роботи з літератури є екскурсія.