ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ

  Хабіб Джуха, Герман Писаренко (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Адаптивне фізичне виховання дітей в школах передбачає засвоєння школярами програмного матеріалу в відповідності з державними стандартами освіти. За період навчання в школі діти засвоюють основні рухові дії, теоретичні знання. В шкільну програму включені легка атлетика, елементи гімнастики, лижна підготовка, спортивні та рухливі ігри, які сприяють гармонічному розвитку школярів з урахуванням порушення зорового аналізатора. Крім того передбачено додаткові заняття для корекції рухових порушень, ритміці, рекреативні заняття та адаптивний спорт.