ПЕДАГОГІЧНА ПРОМОВА ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  Людмила Степанова (Одеса, Україна) |    Скачать статью

Сьогодення ставить перед професійною освітою нові завдання, найважливішими з яких є формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця. Комунікативна компетентність передбачає володіння навичками спілкування в професійному колективі, вміння створювати риторичні ситуації та інтерпретувати професійно значущі промови (тексти). Професійне володіння ораторською майстерністю стає в сучасному світі невід’ємним елементом підготовки фахівців у будь-якому професійному напрямку: дипломатії, юриспруденції, педагогіці, медицині, торгівлі, мистецтвознавстві, психології, для роботи в соціальній сфері [1, с.238].