Мультимедиялық электронды басылымдарға қойылатын дидактикалық ТАЛАПТАР

  А.А. Нургазинова, М.Ж. Сеитбаев, (Талдықорған,Қазақстан) |    Скачать статью

Мультимедиялық электронды оқу құралдарына қойылатын мемлекеттік стандартқа сәйкес осындай басылымдар төмендегідей талаптарға жауап беруі керек.