СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ

  Віталій Калінчик (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Все частіше для контролю режимів роботи виробничої системи використовуються мікро-ЕОМ. Об'єднання ряду функцій контролю в ЕОМ дозволяє спростити експлуатацію, підвищити гнучкість системи, забезпечити ефективність перевірок, поліпшити фіксацію несправностей, а у ряді випадків підвищити швидкодію автоматики. Нові комплекси забезпечують адаптацію до нових умов і розширення комплексу завдань.