бАҒДАРЛАМАЛЫҚ ПАКЕТТІ ПАЙДАЛАНЫП, кУБТЫҢ ТОЛЫҚ КЕДЕРГІСІН АНЫҚТАУ

  Адильбек Асигатов, Назира Нуролла (Атырау, Казахстан) |    Скачать статью

Біздің бұл программада 8-сыныптағы электр тарауынан, атап айтқанда «Өткізгіштерді қосу» және «Кирхгофтың ережелері» тақырыптары бойынша типтік есептерді осы әдіспен шығару жолдары қарастырылған. Мектепте Кирхгофтың заңы оқылмайды, сағат аз бөлінген, тек өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу тақырыптары оқытылады. Ал талапкерлердің ЖОО түсуге арналған 2013 жылғы тест жинағын осы біз қозғаған мәселеге қарастырылған. Кедергісі R болатын сымнан құралған куб берілген. Куб тізбекке 1-суреттегідей қосылғанда, толық кедергісі неге тең болады. Осы сияқты есептерді тәуір оқитын оқушылардың өздері шығара алмай қалады, себебі оқыту кезеңінде оқушылар пән ішіндегі және пән аралық қатынастарға көңіл аз бөлінеді.