Қазақ халқындағы әулиелердің орны

  Айнұр Саутбекова (Астана, Қазақстан) |    Скачать статью

Қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымында анимистік түсініктер мен нанымдар маңызды орын алған. Жан мен әруақтың және әдеттен тыс тылсым күштердің барына сену барлық халықтарға тән екені белгілі, алайда қазақтарда ол күрделі, түрлі сатылы сипатқа ие. Онда нанымдардың, аңыздардың шаманистік, зороастрийлік, исламдық көріністері қабаттаса байланысты.