DARIY TILIDA SO‘Z YaSALIShI USULLARI

  Botir Mamarajabov (Toshkent, O‘zbekiston) |    Скачать статью

Dariy tili hozirgi Eron islom jumhuriyatining rasmiy tili bo‘lib, uning shakllanishi va takomillashuv tarixi eramizdan avvalgi oltinchi asrdan hozirgi davrgacha bo‘lgan 2600 yildan ortiq davrni o‘z ichiga oladi.