MOTYWACJA DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO NA UCZELNIACH WYŻSZYCH ZACHODNIEGO REGIONU UKRAINY

  Орест Грех (Дубляни, Україна) |    Скачать статью

Pracując wykładowcowcą na wydziale języków obcych Lwowskiego Narodowego uniwersytetu rolniczego często-gęsto spotykam się z zażartym zainteresowaniem studentów nauką języka polskiego na naszej uczelni. Świadomość tego dała mi impuls szerszego zrozumienia tematu motywacji do nauki języków obcych na nieprofilowanych uczelniach, czyli na uczelniach, które nie mają fakultetów języków obcych, a studenci uczą się ich w ramach przepisowego nauczania języków obcych na uczelniach wyższych. Starałem poszerzyć moją wiedzę, skąd bierzy się motywacja, zagłębiając się w literaturę fachową oraz dowiadując się o stanie rzeczy w tej kwestii od kolegów z innych uczelni zachodniego regionu Ukrainy.