30 November, 2021

XLІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сільське господарство є такою галуззю, у якій виробництво найбільш тісно пов'язане з навколишнім середовищем. Ніяка інша галузь суспільного виробництва не пов'язана так з використанням природних ресурсів, як сільське господарство. Адже праця робітника сільського господарства - це по суті використання природи, оточуючого нас природного середовища для задоволення потреб людини. Сільське господарство необхідно розглядати як величезний, постійно діючий механізм споживання, культивування живих природних багатств, і підходити до нього треба ще під одним кутом зору - охорони навколишнього середовища. В умовах аграрного виробництва використання природних ресурсів і, перш за все, землі, повинно поєднуватися з заходами щодо охорони навколишнього середовища. Екологічні проблеми сьогодні є одними з найбільш важливих і глобальних, тому вивчення даної теми- важливе і актуальне.