29 February, 2020

ХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

      Анатолій Польовий, Людмила Божко, Олена Барсукова (Одеса, Україна) |    Download article |  Link

    Вступ. Озима пшениця в Україні займає провідне місце в клині зернових культур як за розмірами посівних площ, так і за обсягом зібраного врожаю. Згідно з офіційними даними Державного статистичного управління, посівні площі озимих зернових культур під урожай 2019 році становили 7585,4 тис. га, з них під пшеницею - 6449,3 тис. га. Найбільші посівні площі озимої пшениці зосереджені в Лісостеповій і Степовій зонах України, а саме – в Одеській 542 тис.га, Херсонській – 568 тис.га, Миколаївській – 443 тис.га, Запорізькій – 661,3 тис. га. Значні площі під озимою пшеницею також зосереджені в Кіровоградській, Донецькій, Закарпатській та Волинській – областях. В 2019 році посівні площі під озимою пшеницею в Україні зросли на 8 % в порівнянні з 2018 роком [1, с.384].