ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПШЕНИЧНОГО ПАВЛА ДМИТРОВИЧА

  Марія Поливач (Київ, Україна)  |    Download article

Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства. Вони також виступають гарантом індивідуального розвитку, плекають інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал суспільства. Надважливе значення освіти та професійної підготовки у розвитку людських ресурсів, визнання їх високими цінностями людини та суспільства обумовило прийняття Міжнародною організацією праці у 1975 р. Конвенції про розвиток людських ресурсів.