ПОБУДОВА АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВІДБОРУ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВО

  Євген Гнітецький (Київ, Україна) |    Download article

З метою стимулювання інноваційної діяльності підприємств визначення шляхів впровадження інновацій має проводитися на основі виявлення внутрішніх резервів підприємства. Для цього необхідно проаналізувати всі можливі інновації, що можуть бути впровадженні на підприємство та оцінити їх за критеріями сталого розвитку. Для оцінки спершу визначаються ваги групи показників, за якими будуть відбиратися інновації.