СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  Ольга Шарапа (Київ, Україна) |    Download article

Впродовж тривалого часу спостерігається тенденція до поступового підвищення якості продукції. Цей процес є об’єктивним наслідком закону зростаючих потреб. Водночас вказана тенденція на окремих проміжках часу не завжди проявляється через існування особливого взаємозв’язку обсягу пропозиції продукції і вимог споживачів до її якості. В умовах дефіциту, коли попит випереджає пропозицію, вимоги до якості продукції часто істотно знижуються. А з насиченням ринку продукцією її якість виходить на перший план, всезростаючі вимоги до неї поступово стають однією з основних рушійних сил виробництва.